,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1
Vianoce 2010