,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1

Aktuality

Veľkonočný pondelok
Pridané: 28.03.2018 - 08:47:20
Na Veľkonočný pondelok budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 8.45 v kostole.
Pridal: Júlia Marušicová
Veľkonočná nedeľa
Pridané: 28.03.2018 - 08:44:24
Na Veľkonočnú nedeľu budú Služby Božie o 8.45 v kostole. Vystúpi zborová kapela Eleos a spevokol.
Pridal: Júlia Marušicová
Veľký piatok
Pridané: 28.03.2018 - 08:42:55
Na Veľký piatok budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 8.45 v kostole. Vystúpi i zborová kapela Eleos a spevokol.
Pridal: Júlia Marušicová
Zelený štvrtok
Pridané: 28.03.2018 - 08:40:23
Na Zelený štvrtok budú Služby Božie o 17.30 v sieni.
Pridal: Júlia Marušicová
Silvester na fare
Pridané: 23.12.2017 - 03:47:54
Na Silvestra o 21:00 hodine bude Silvestrovské stretnutie na fare. Stretnutie bude zahŕnať duchovný program, rekapituláciu roka, zábavu a samozrejme i dobré jedlo :). Všetci ste srdečne pozvaní.
Pridal: Miroslav Lajda
Koncoročné Služby Božie
Pridané: 23.12.2017 - 03:35:51
Na Silvestra budú ranné Služby Božie v kostole o 8:45 a večerné služby božie o 17.30.
Pridal: Miroslav Lajda
2. sviatok vianočný
Pridané: 23.12.2017 - 03:34:01
Na 2. sviatok vianočný budú Služby Božie o 8.45 v kostole.
Pridal: Miroslav Lajda
1. sviatok vianočný
Pridané: 23.12.2017 - 03:33:17
Na 1. sviatok vianočný budú Služby Božie o 8.45 v kostole. V rámci programu služieb vystúpi i zborový spevokol a kapela ELEOS.
Pridal: Miroslav Lajda