,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1

Aktuality

Veľkonočný pondelok
Pridané: 09.04.2017 - 07:25:41
17.4.2017 na Veľkonočný pondelok budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 8.45 v chráme Božom.
Pridal: Júlia
Veľkonočná nedeľa
Pridané: 09.04.2017 - 07:22:10
16.4.2017 na Veľkonočnú nedeľu budú Služby Božie o 8.45 v chráme Božom.
Pridal: Júlia
Veľký piatok
Pridané: 09.04.2017 - 07:23:40
14.4.2017 na Veľký piatok budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 8.45 v chráme Božom.
Pridal: Júlia
Zelený štvrtok
Pridané: 09.04.2017 - 07:23:15
13.4.2017 na Zelený štvrtok budú Služby Božie o 17.30 v sieni.
Pridal: Júlia
2. sviatok vianočný
Pridané: 18.12.2016 - 01:18:00
Na 2. sviatok vianočný budú Služby Božie s Večerou Pánovou o 8.45 v kostole.
Pridal: Júlia
1. sviatok vianočný
Pridané: 18.12.2016 - 01:17:00
Na 1. sviatok vianočný budú Služby Božie o 8.45 v kostole.
Pridal: Júlia
Vianoce
Pridané: 18.12.2016 - 01:16:05
Na Štedrý večer budú Služby Božie v kostole o 17.30. Vystúpi i zborový spevokol a deti so svojím programom.
Pridal: Júlia
Vianočné trhy a koncert
Pridané: 16.12.2016 - 02:39:05
18.decembra 2016, v nedeľu, sa uskutoční v kostole koncert zborovej kapely Eleos a po ňom sa odoberieme na faru, kde budú prebiehať vianočné trhy. Výťažok z koncertu a z predaja bude slúžiť na podporu komunitného centra pre autistov v Drahuškove. Tešíme sa na vás!
Pridal: Júlia Marušicová