,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1
Rozhlasové služby Božie 2009