,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1

MILÍ HOSTIA,

vítame Vás na internetovej stránke nášho cirkevného zboru.
Sme radi, že ste k nám našli virtuálnu cestu. Veríme, že Vás inšpiruje, čoskoro nás navštívite
a my budeme môcť povedať aj osobne:
Vitajte v Krajnom ! Vitajte v našom zbore!

Dovoľte nám, aby sme sa Vám na úvod predstavili:
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Krajnom patrí medzi cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Slovenskej republike. Náš zbor má 1465 registrovaných členov a stretávame sa pravidelne na Službách Božích každú nedeľu o 08.45 hodine v novom kostole postavenom v roku 1784.

Náš cirkevný zbor sa nachádza v obci Krajné. Krajné je veľká kopaničiarská obec, ktorá sa rozkladá v juhovýchodnom cípe Myjavskej pahorkatiny a v Čachtických vrchoch, neďaleko úpätia Malých Karpát. Leží na západnom Slovensku, v okrese Myjava, v blízkosti miesť Piešťany, Nové Mesto nad Váhom. Má 1617 obyvateľov. Do zboru patria aj občania zo susedných obcí Podkylava, Prašník, Hrachovište a Podolie.


Príďte medzi nás a pri stretnutí s Bohom pookreje aj Vaša duša.
Radi Vás privítame, kázne nášho pána farára sú naozaj jedinečné,
Božie slovo môže zmeniť a naplniť Váš život!


V našom cirkevnom zbore si popri pravidelných Službách Božích každý môže nájsť svoje miesto a rozvíjať svoju vieru: deti - v nedeľných besiedkach, ktoré sa konajú počas Služieb Božích a na hodinách náboženstva, mladí ľudia - na stretnutiach mládeže, na zborových a mládežníckych výletoch, v hudobnej skupine Eleos , rodiny a všetci ostatní - na stretnutiach rodín, v spevokole dospelých, pri tvorbe časopisu Nádej , či na biblických hodinách.

CHCELI BY SME BYŤ RODINOU, V KTOREJ SA KAŽDÝ CÍTI DOBRE, KDE
NACHÁDZA OPORU A MÁ SVOJE MIESTO, POSLANIE. K TOMU VŠETKÉMU
CHCEME POZVAŤ AJ VÁS. AK SA K NÁM CHYSTÁTE – UŽ TERAZ SA TEŠÍME
NA SPOLOČENSTVO S VAMI.
POKOJ VÁM