,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1


V krátkosti vyjadrené cirkevné učenie o kresťanskom náboženstve, zostavené reformátorom Dr. M. Lutherom v roku 1529.

Časti:
  • Desať Božích prikázaní
  • Všeobecná viera kresťanská
  • Modlitba Pánova
  • Krst svätý
  • Večera Pánova


Vyznanie viery predložené na sneme v Augsburgu roku 1530 pred cisárom Karolom V.Apoštolské vyznanie viery
Nicejské vyznanie viery
Atanáziovo vyznanie viery
Lutherové tézy proti odpustkom


Hlavnou úlohou a poslaním našej cirkvi je zvestovať dobrú správu o ceste záchrany hriešneho človeka a prisluhovať sviatosti (krst svätý a Večeru Pánovu).

Slávnostná časť
Bezslávnostná časť