,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1

Bohoslužobný život


Služby Božie:
každú nedeľu-
08.45 hod.

Sviatočné večerné
17.30 hod.
Nešporné služby Božie:
Korytňanské kopanice
(1. nedeľa v mesiaci)

Žadovica
(2. nedeľa v mesiaci)

Matejovec
(3. nedeľa v mesiaci)

Hrachovište
(posledná nedeľa v mesiaci)

Večera Pánova:
každú 1.nedeľu v mesiaci


Biblické hodiny:
v letnom období-
19.00 hod.

v zimnom období-
18.00 hod.
Spevokol:
v letnom období-
18.00 hod.
(prázdniny voľno)

v zimnom období-
17.00 hod.
Detská besiedka:
každú nedeľu
08.45 hod.Stretnutia mládeže:
každú sobotu o
18.00 hod.Príprava konfirmandov:
každý sobotu o
17.00 hod.Skupina ELEOS:
v piatok
20.00 hod.Brigády:
vyhlásené v oznamoch na službách Božích