,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1


Hospodársky výbor v ECAV Krajné


Hospodársky výbor pôsobí ako poradný orgán konventu a presbyterstva. V našom cirkevnom
zbore Krajné má hospodársky výbor 7 členov:


  • Ivan Novomestský (zborový farár)
  • Vladimír Malý (dozorca)
  • Oľga Gavačová (poddozorca)
  • Viera Macúchová (ekonómka)
  • Jana Mozoláková(ekonómka)
  • Vlasta Valášková (pokladníčka)
  • Peter Lajda (revízor)
  • Ing. Ivan Janeka (revízor)