,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1
Presbyteri
Pavol Marušic
Pavol Marušic
(obvod)
Krajné 1
Vlasta  Valášková
Vlasta Valášková
(obvod)
Krajné 2
Emil  Valášek
Ing. Emil Valášek
(obvod)
Krajné 3
Alžbeta  Milčíková
Alžbeta Milčíková
(obvod)
Krajné 4
Ivan  Janeka
Ing. Ivan Janeka
(obvod)
Krajné 5
Neobsadené
(obvod)
Krajné 6
Jaroslav Ančic
Jaroslav Ančic
(obvod)
Krajné 7
Renata  Kubišová
Renata Kubišová
(obvod)
Mitalovec
Martina  Figurová
MUDr. Martina Figurová
(obvod)
bez obvodu