,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1

Odkazy na web stránky ktoré stoja za pozretie

www.ecav.sk
oficiálna stránka našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
www.evanjelik.sk
evanjelický informačný portál
www.biblia.sk
elektronická podoba textu evanjelického prekladu Písma svätého Starej i Novej zmluvy
www.zamyslenia.sk
biblické zamyslenia na každý deň
www.sem.sk
Spoločenstvo evanjelickej mládeže
www.evs.sk
Slovenské evanjelizačné stredisko
www.diakonia.sk
Evanjelická diakonia
www.evlyceum.sk
Evanjelická ZŠ a ev. lýceum v Bratislave
www.fevth.uniba.sk
Evanjelická bohoslovecká fakulta Bratislava
www.bsmt.sk
Biblická škola Martin
spolok-martina-luthera.ecav.eu
Spolok Martina Luthera
www.ecav.cz
Evanjelická cirkev a. v. v ČR
www.sceav.cz
Sliezska evanjelická a. v. cirkev - ČR
www.srcce.cz
Českobratská cirkev evanjelická /ČCE/ - ČR
www.modlitby.sk
MoSt – štvrťročník Modlitebného spoločenstva
www.casopis-tvorba.sk
štvrťročník Tvorba
www.tranoscius.sk
ev. vydavateľstvo Tranoscius Liptovský Mikuláš
www.vbh.sk/jonatan
kníhkupectvo Jonatán pri Novom ev. kostole , Legionárska ul. 2, Bratislava
www.porta.sk
slovenské protestantské vydavateľstvo Porta libri
www.krajne.sk
Oficiálna stránka obce Krajné