,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1

Spevokol CZ Krajné

Spevokol v našom cirkevnom zbore vznikol v roku 1992, aby mohol spestriť a duchovne obohatiť oslavy 600 ročného výročia prvej písomnej zmienky o obci Krajné. Vedenia sa ujal brat farár Ivan Eľko a viedol ho až do roku 1999 – do svojho odchodu do Nitry. Na určitú dobu prevzal vedenie brat kaplán Marek Zelenák a od roku 2000 vedie náš zmiešaný spevácky zbor sestra kantorka Martinka Rapantová – Figurová.Spevokol vystupuje v domácom prostredí pri rôznych sviatočných ( Nový rok, Veľká noc, Zoslanie Ducha svätého, Vianoce a iné ) i mimoriadnych podujatiach ( odhalenie pamätníkov, posviacky zborových priestorov, spomienkové oslavy na rok 1848, návštevy zo sesterských cirkevných zborov z USA a zo Sliezska, nahrávky do rozhlasu.

spevokol

Každoročne sa koná v našom senioráte prehliadka zborových spevokolov, kde sa náš spevokol hneď od svojho vzniku pravidelne zúčastňuje.Hosťoval tiež na niektorých slávnostných podujatiach ako napr. v Košariskách pri výročí M. R. Štefánika, pri spomienke na jeho rodičov, v Bystřici nad Olší v Sliezsku.
Počet členov v našom speváckom zbore sa pohybuje od 16 do 22. Na nácvik sa stretávame v mesiacoch september až jún o 18 : 00 hod. v letnom období a 17: 00 hod. v zimnom období. S veľkou radosťou by sme privítali nových členov. Nie je to jednoduchá aktivita, ale smelo vyhlasujem, že každé jedno naše stretnutie je obohacujúce a pomáha sa odreagovať od všedných problémov a stresov. Pomáhajú nám v tom piesne oslavujúce Pána Boha a spoločenstvo, ktoré spolu tvoríme. Vieme sa spolu tešiť, plakať, a hlavne počúvať sa navzájom. Chýba nám každý, kto odišiel z akýchkoľvek príčin.


spevokol