,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1

EVANJELICKÁ CIRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNANIA V KRAJNOM

História založenia kostola a prehľad pôsobiacich farárov:

Rok 1781 znamenal koniec viak ako 50 ročného náboženského útlaku, keď tunajší evanielici nemali možnosť odbavovať svoje náboženské obrady vo vlastnom chráme. Dňa 29. októbra 1781 vydal cisár Jozef II. tzv. tolerančný patrent, ktorým povoľoval v Uhorsku náboženskú slobodu aj pre nekatolícke obyvateľstvo. V roku 1783 prišla do Krajného sltoličná komisia, aby vymerala pozemok pre stvbu kostola. 10. až 18. októbra 1784 sa uskutočnila posviacka nového kostola. Prvým kňazom obnovenej cirkvy sa stal Matej Mialovič.


Zoznam krajňanských evanielických farárov

 • Mikuláš Zanichovich 1595-1623
 • Ondrej Saladinus (Slatinský) 1623-1630
 • Matej Crudy 1631-1632
 • Ján Špilkinus 1633-1645
 • Martin Landesius (Landovský) 1645-1658
 • Ján Rácsay 1687
 • Ján Levius 1692-1703
 • Eliáš Lány 1703-1704
 • Daniel Pepich (Pepíkius) 1704
 • Daniel Stránsky 1712-1713
 • Michal Krman 1721-1730
 • Matej Augustíny 1730-1732
 • Ján Hradský 1732-1733
 • Matej Mialovič 1783-1786
 • Pavel Štefánik st. 1786-1831
 • Pavel Štefánik ml. 1821-1861
 • Ján Boor 1862-1879
 • Ľudovít Boor 1879-1895
 • Michal Bodický 1895-1920
 • Mladen Kolény 1921-1953
 • Ján Eľko 1953-1987
 • Ivan Eľko 1990-1999
 • Ivan Novomestský 1999