,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1


Kronika cirkevného zboru
ECAV Krajné

Nachádzate sa v rubrike Kronika cirkevného zboru ECAV Krajné. Môžete tu nájsť štatistické informácieo našom cirkevnom zbore, ako sú: pokrstení, sobášení, konfirmovaní a zomrelí členovia cirkevného zboruKrajné. Ďalej sú tu aj údaje o počtoch členov cirkevného zboru v danom roku, rozdelených po jednotlivýchfiliálkach a taktiež aj údaje o členoch, ktorí vystúpili alebo odišli z nášho cirkevného zboru. Do budúcna chceme dopĺňať aj ďalšie údaje, ktoré by ľudí mohli zaujímať. Naša kronika začína rokom 2008.