,,Hľa, na svojich dlaniach som ťa vyryl..." Iz 49:1
Brigáda v Hrachovište 2009